Mehl grillet om kontroll av russiske fiskebåter – hadde få klare svar

Mehl grillet om kontroll av russiske fiskebåter – hadde få klare svar


Kommentaren kommer etter at Høyre-politikeren, som også er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ba justisminister Emilie Enger Mehl redegjøre for hvordan kontrollen av russiske fiskebåter foregår etter at russiske skip er nektet anløp i alle norske havner så nær som i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Spørsmålet til justisministeren kommer i kjølvannet av at TV 2 i forrige uke avdekket at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet mangler de nødvendige hjemlene i lovverket for å drive noen annen kontroll enn personell og id-sjekk av de russiske mannskapene. Så nær som alle blir kontrollert av tolletaten, så er det PST og politiet som har ansvar for å følge med på mulig spionasje eller annen mistenkelig aktivitet, og etter det jeg er kjent med, så har de også et godt samarbeid med tolletaten

Author: Trygve Grønning


Published at: 2024-05-22 13:10:29

Still want to read the full version? Full article