Journalistikk uten kildekritikk

Journalistikk uten kildekritikk


Etter min mening er det opplagt at det første tallet er av langt større politisk betydning enn det andre, og at ukrainske myndigheter er en langt sikrere kilde enn et organ kontrollert av Hamas. Det er ikke irrelevant, for opinionens oppfatning av krigføring er sterkt påvirket av om det er stridende eller sivile som dør, og menn er selvsagt i langt større grad i den første kategorien. Det er ikke vanskelig å finne innlegg på nettet som påviser absurditeter, feil og mangler i statistikken, men norske medier har ufortrødent fortsatt å bruke ikke bare totalen, men også tallene for kvinner og barn.

Author: Rune Jansen Hagen


Published at: 2024-05-21 20:00:00

Still want to read the full version? Full article